បន្ទាយកងកម្លាំងមួកខៀវកម្ពុជា នៅប្រទេសម៉ាលី រងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់ផ្លោង (មានវីដេអូ)

ប្រទេសម៉ាលី៖ បន្ទាយកងកម្លាំងមួកខៀវកម្ពុជា នៅប្រទេសម៉ាលី រងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់ផ្លោងកាលពីថ្ងៃទី២២ មីនា ២០១៨ ដោយក្រុមឧទ្ទាមប៉ុន្តែគ្មានអ្នករបួសនោះទេ។ ការវាយប្រហារនេះ បណ្ដាលអោយបន្ទាយកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពរបស់កម្ពុជាចំនួន២ខ្នង នៅតំបន់ ​​Kidal ប្រទេសម៉ាលី គឺបានឆេះទាំងស្រុង និងមានការខូចខាតនូវទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួន។ ២៤ មីនា ២០១៨។ រូបភាព៖រូបភាព៖ រូបភាព៖ វីដេអូ៖ ប្រភព៖ បងស្រី ដេនី ក្វាន់ បន្ទាប់ពីបានមើលវីដេអូប្រពន្ធដើម...

log in

Become a part of our community!

reset password

Back to
log in