ឥរិយាបថនៃឧត្តមភរិយា តើអ្នកអាចធ្វើរឿងទាំង ២៧ ចំនុចនេះបានទេ?

#ឥរិយាបថនៃឧត្តមភរិយា *ត្រូវជូនទឹកមួយកែវ ពេលស្វាមីមកដល់ផ្ទះ បើនាងមានកង្វល់ ចាំញុាំបាយហើយ សឹមប្រាប់គាត់ បើពេលបាយល្ងាច ចាំព្រឹកព្រលឹមសឹមប្រាប់គាត់ *កុំប្រើឥរិយាបថមិនសមរម្យនូវគ្រប់មូលហេតុ ព្រោះវាជាសញានៃការមិនគោរពស្វាមី *កុំបង្ហាញចំណុចខ្សោយរបស់ស្វាមីប្រាប់ក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភក្ដិ និងកុំប្រៀបធៀបស្វាមីទៅនឹងបុរសដទៃ *កុំសម្ដែងអាកប្បកិរិយាមិនគប្បីដាក់មិត្តភក្ដិរបស់ស្វាមី ទោះនាងមិនចូលចិត្តពួកគេក៏ដោយ *កុំបន្ទោសស្វាមីពេលដែលគាត់រកប្រាក់មិនបាន តែត្រូវលើកទឹកចិត្តគាត់បន្ថែមទៀត *កុំខ្ជះខ្ជាយប្រាក់ ព្រោះវាជាញើសឈាមរបស់ស្វាមី *កុំអាងនាងរកប្រាក់បានច្រើនជាង ហើយប្រមាថស្វាមីឲ្យសោះ *បើគំនិតនាងប្រសើរជាងគំនិតរបស់ស្វាមី កុំប្រៀបធៀបតែត្រូវសហការគំនិតទាំងពីរ *កុំភ្លេចថា ស្វាមីត្រូវការការយកចិត្តទុកដាក់ត្រងត្រាប់ស្ដាប់របស់នាង *កុំប្រញាប់វិនិច្ឆ័យពេក...

log in

Become a part of our community!

reset password

Back to
log in